ספטמבר

ספטמבר - ארקדי דוכין
כל השירים באלבום נכתבו בנשימה אחת במהלך חודש ספטמבר 2009 ומכאן נגזר שם האלבום.